گزارش تصویری اخبار ملکان از برداشت انگور در شهرستان ملکان